Disaster recovery

– når katastrofen inntreffer

Med Enternett Online Backup for du muligheten for en disaster recovery-løsning. Skulle en server hos dere havarere vil vi raskt kunne ha på plass en erstatningsserver basert på siste natts backup.

Fordi Veeam tar backup på en annen måte enn dagens løsning vil en slik full gjenoppretting ta betydelig kortere tid, og vil kunne kjøre på en låneserver til ny server er anskaffet eller eksisterende utstyr er reparert. Dette vil redusere nedetiden betydelig sammenliknet med mer tradisjonelle gjenopprettingsløsninger.

Dere betaler ingenting for dette før det smeller

Disaster recovery er ikke en del av tjenesten dere kjøper, men en mulighet som kan benyttes ved behov. Løsningen vil koste rundt 5000,- pluss medgått tid for å hente ut data og plassere ut «låneserveren» i nettet.