EnterTotal

– garantert sikkerhet og stabil drift

Systemer som ikke er oppdaterte er sårbare!*) Har dere full oversikt over maskinparken, eller overlates oppdateringer og vedlikehold til hver enkel bruker?

EnterTotal er en proaktiv tjeneste hvor EnterNett tar et totalansvar for kundens IT-løsning, basert på klart definerte oppgaver. Dette innbefatter vedlikehold, overvåking og rapportering.

Målsetningen med løsningen er å gi kunden større forutsigbarhet, oversikt og ikke minst en trygghet for at IT-systemene blir overvåket og til enhver tid er oppdatert. Avtalen vil også sikre at det ikke er usikkerhet rundt hva EnterNett har ansvaret for og hvilke oppgaver som blir utført med angitte intervaller.

En EnterTotal-avtale kan inneholde drift av følgende typer utstyr:

  • PCer
  • Server (fysisk eller virtuell)
  • Skrivere
  • Routere/linjer
  • UPS
  • Trådløse aksesspunkt

 

Hva er inkludert i EnterTotal?

En typisk EnterTotal-avtale vil f.eks. kunne dekke følgende med tanke på drift av PCer:

  • Jevnlige oppdateringer av klientmaskinerog programvare
  • Kontinuerlig sikkerhets- og helsesjekk av alle maskiner
  • Hvor er maskinen og hvem er pålogget?
  • Rapporter med full oversikt over hele maskinparken (helsetilstand, hvilken programvare som er installert, diskplass osv) – kan sendes kunden ved ønsket intervall eller ved behov

*) Det anslås at 99% av sårbarhetene som fører til et sikkerhetsbrudd, skyldes manglende oppdatert maskin- eller programvare.

Kontakt oss om EnterTotal.

6 + 12 =