Mennesket er det svake punkt

Fenomenet Direktørsvindel brer om seg, og stadig flere lar seg lure – som disse overskriftene viser. Etter hvert som de tekniske løsningene blir bedre rettes fokus inn mot å lure ansatte til å gi fra seg sensitiv informasjon eller gjennomføre transaksjoner i «god tro». Bevisstgjøring er eneste medisin mot dette.  

Attack Simulation kan benyttes som et virkemiddel for å øke bevisstheten. Hvem går «fem på» når de mottar e-posten? EnterNett kan bistå med å sette opp en slik test for kunder som benytter Office 365. 

Faksimile fra Dagens Næringsliv: Energiselskap i Rogaland svindlet for 150 millioner kroner

Faksimile fra Dagens Næringsliv sine nettsider 28.11.2019.